Hässlö Flygförening

  

    Hässlö Flygförening startades 1985 av Lars Johansson tillsammans med några andra egenföretagare och flygplansägare. När Bromma Flygplats 2010-04-01 överfördes från myndigheten Luftfartsverket till det vinstdrivna statliga aktiebolaget Svedavia ersattes samhällsansvar med girighet och i stort sett allt privatflyg tvingades att lämna Bromma Flygplats. Många drabbade privatflygare anslöt sig då till Hässlö Flygförening i Västerås. Föreningen har utvecklats från 10 medlemmar 1985 till nästan 700 medlemmar 2022.
    Det har på senare år blivit mycket dyrt att med ärligt förtjänade och skattade pengar bedriva hobbyflyg. För egna företagare är situationen dock helt annorlunda. En egenföretagare kan ofta hävda att flygningarna är tjänsteresor som skall betalas av företaget. Det är även vanligt att en egenföretagare som är flygplansägare skapar ett separat hel- eller delägt förlustbolag som endast ägnar sig åt äga och hantera ett eller flera flygplan som används till privatflygningar och eventuell uthyrning. Förlusten där kan kvittas mot vinsten i ett lönsamt företag som personen driver.